Jesteś tutaj

Jak pracujemy

Codzienne spotkania

W trakcie Praktyk zajmujemy się projektami wymagającymi przede wszystkim twórczego myślenia oraz kreatywności. Ten rodzaj problemów wymaga ściśle określonego systemu pracy. Praktykanci podzieleni na kilkuosobowe, interdyscyplinarne zespoły spotykają się każdego ranka, by mierzyć się, przy wsparciu opiekuna merytorycznego, z różnymi problemami zleconymi przez biznes. Po przerwie obiadowej, już w innych zespołach, praktykanci rozwiązują nowe problemy, tym razem naukowe.

 

Na pracę w poszczególnych projektach składa się pozyskiwanie informacji, strukturyzowanie problemów, ustalanie i priorytetyzowanie kierunków badań, prowadzenie, często w mniejszych podgrupach, prac badawczych, a następnie syntezowanie uzyskanych wyników i tworzenie raportów, prezentacji i publikacji naukowych.

 

Transfer wiedzy

W celu uzyskania lepszych rezultatów, praktykanci są poddawani stymulacji intelektualnej poprzez m.in. wykłady zewnętrznych ekspertów z danej dziedziny. Tematyka tych spotkań nawiązuje merytorycznie do prowadzonych projektów, jak również ma na celu podniesienie umiejętności niedotyczących bezpośrednio konkretnego projektu, takich, jak: strukturyzowanie i rozwiązywanie problemów, staranne tworzenie i edytowanie dokumentów, czy przygotowywanie i przeprowadzanie prezentacji dla zleceniodawców projektów komercyjnych.

 

Raz w tygodniu odbywa się spotkanie wszystkich praktykantów oraz opiekunów merytorycznych projektów, na którym przedstawiane są postępy prac poszczególnych zespołów. Dzięki tym prezentacjom i następującym po nich dyskusjom, wykorzystywany jest efekt synergii pomiędzy projektami, co pozwala zwiększać efektywność prac.

 

Dodatkowo przepływ wiedzy następuje również w poszczególnych zespołach projektowych. Dzięki temu, iż nad każdym projektem pracują interdyscyplinarne grupy, ich członkowie są nie tylko w stanie patrzeć na problem pod różnym kątem, co stanowi wartość dla zleceniodawców, ale także uczyć się od siebie nawzajem. Atmosfera zespołowej nauki sprawia, że każda osoba w projekcie rozwija swoje umiejętności i każdy członek zespołu czuje się potrzebny. Niezwykle pozytywnie wpływa to na relacje w grupach projektowych i często skutkuje znajomościami wykraczającymi poza ramy czasowe Praktyk.

 

A ponadto…

Co tydzień organizowane jest „kino praktykowe”, luźno związane z tematyką projektów. Każdy praktykant ma szansę zaproponować film, który jego zdaniem, najlepiej obrazuje idee pojawiające się w trakcie Praktyk. Organizowane są również wykłady połączone z dyskusją z gościem, wizyty studyjne oraz warsztaty. Ponadto w okresie trwania Praktyk, mają miejsce mniej formalne spotkania pozapraktykowe.
 

 

Jeżeli odpowiada Ci nasz system pracy, zgłoś się do nas!


Do góryMapa Strony | Kontakt | Copyright 2024 LPB All rights reserved.