Jesteś tutaj

Zgłoś się do nas

Interesuje Cię:

  • praktyczne zastosowanie nauk ścisłych m.in. w przemyśle,
  • modelowanie nowoczesnych rynków finansowych,
  • bezpieczeństwo złożonych systemów informatycznych,
  • ekonomia wirtualnych światów,
  • wyzwania ery Internetu i nanotechnologii,
  • zarządzanie projektami i rozwijanie start-upów.

Chcesz podczas wakacji:

  • realizować interesujące projekty z pogranicza świata nauki i świata biznesu,
  • nauczyć się pracy zespołowej i…
  • ...skutecznego rozwiązywania problemów?

Prześlij na adres kontakt@praktyki.waw.pl swoje CV, list motywacyjny oraz rekomendację od pracownika naukowego/pracodawcy.

 

Jeżeli chcesz dołączyć do naszego zespołu albo zrealizować własny projekt, prześlij jego opis i swoje CV na adres kontakt@praktyki.waw.pl.

 

Masz pytania, wątpliwości?
Poniżej znajdziesz odpowiedzi na najczęstsze z nich.

  1. W jakim okresie odbywają się Praktyki?
    Praktyki trwają kilka tygodni w okresie lipiec-wrzesień. Czas ich trwania uzależniony jest od realizowanych projektów.
     
  2. Czy muszę być obecny/na przez całe 3 miesiące?
    Ze względu na korzyści płynące z ciągłości pracy nad projektami, wymagana jest obecność na całych praktykach, które nie trwają jednak pełnych 3 miesięcy. Jedynie w wyjątkowych sytuacjach możliwe jest krótsze uczestnictwo. Każde takie zgłoszenie jest rozpatrywane indywidualnie.
     
  3. Czy praktyki są płatne?
    Letnie Praktyki Badawcze są praktykami bezpłatnymi. Uczestnicy nie otrzymują wynagrodzenia za udział w Praktykach, ani nie muszą płacić za uczestnictwo.
     
  4. Czy organizatorzy gwarantują wyżywienie i/lub nocleg w ramach Praktyk?
    Niestety organizatorzy nie mogą zapewnić zakwaterowania i wyżywienia dla uczestników – koszty te ponoszą uczestnicy.
     
  5. Czy jeśli wezmę udział w Praktykach, to będę miał zaliczone praktyki studenckie?
    Biorąc udział w Letnich Praktykach Badawczych można uzyskać potwierdzenie uczestnictwa, dzięki któremu możliwe będzie uzyskanie zaliczenia praktyk studenckich.
     
  6. Do kiedy mogę liczyć na odpowiedź, czy zostałem/am przyjęty/a?
    Ostatecznego potwierdzenie przyjęcia na praktyki można się spodziewać najpóźniej w drugiej połowie czerwca.
     
  7. Co to jest „rekomendacja od pracownika naukowego/pracodawcy” i co powinna zawierać?
    Jest to informacja o studencie/pracowniku. Powinna zawierać opis studenta: jego zalety, szczególne zdolności, opis dodatkowych aktywności, sumienności w uczestniczeniu na zajęciach, itp. Rekomendację wystawia pracownik naukowy z uczelni lub pracodawca (dla osób pracujących).
     
  8. Czy rekomendacja jest obowiązkowa?
    Rekomendacja od pracownika naukowego, bądź pracodawcy jest obowiązkowa - wraz z CV i listem motywacyjnym stanowi komplet dokumentów wymaganych w procesie rekrutacji.
     
  9. Czy każdy kandydat zostanie przyjęty, a jeśli nie, to na jakiej podstawie zostaną wybrani najlepsi?
    Proces rekrutacji składa się z kilku etapów. Pierwszym z nich jest wysłanie zgłoszenia wraz z wymaganymi dokumentami. Podczas kolejnych etapów sprawdzana jest wiedza, umiejętności oraz determinacja osób zgłaszających chęć udziału w Praktykach. Na podstawie wszystkich uzyskanych informacji podejmowana jest decyzja, które osoby zostaną przyjęte.

 


Do góryMapa Strony | Kontakt | Copyright 2023 LPB All rights reserved.