Jesteś tutaj

Wydarzenia

18 grudnia 2017

Wręczenie nagród w Ministerstwie Cyfryzacji

18 grudnia 2017 r. W Ministerstwie Cyfryzacji w Warszawie odbyła się uroczystość wręczenia nagród laureatom Forum Młodych Mistrzów realizowanej w ramach XXIII Forum Teleinformatyki. Tematem tegorocznej sesji były ekonomiczne aspekty informatyzacji państwa. Nagrody zostały wręczone przez szefową resortu cyfryzacji, Minister Annę Streżyńską. Uczestnicy Forum Młodych Mistrzów reprezentujący Centrum Zastosowań Matematyki i Inżynierii Systemów, otrzymali: Nagrodę Rady Programowej Forum i Oddziału Mazowieckiego Polskiego Towarzystwa Informatycznego, Nagrodę Prezesa Polskiego Towarzystwa Informatycznego oraz Nagrodę Fundacji Rozwoju Informatyki.

 


9 grudnia 2017

Finał I edycji programu Jutronauci

9 grudnia odbyło się uroczyste zakończenie I edycji programu Jutronauci realizowanego przez Gazetę Wyborczą. Podczas finału wśród wystąpień i paneli dyskusyjnych omawiano zagadnienia nowych technologii i przedstawiano postacie osób zajmujących się nowoczesnymi i niestandardowymi zagadnieniami. W panelu dyskusyjnym "Przyszłość - czy będzie ekscytująca? Szanse i wyzwania." udział wziął dr Kamil Kulesza.

 


6-7 grudnia 2017

Konferencja Impact’17 FinTech Katowice

Reprezentacja CZMIS wystąpiła na prestiżowej konferencji Konferencja Impact’17 FinTech Katowice. Wzięliśmy udział w udział w panelu Edu hackathon i spotkaniu roundtable nt. "Dlaczego insurtech w Polsce nie działa?"

 


28-29 września 2017

XXIII Forum Teleinformatyki w Miedzeszynie

Uczestnicy XIII Letnich Praktyk Badawczych zaprezentowali wyniki swojej pracy na Forum Młodych Mistrzów podczas XXIII Forum Teleinformatyki w Miedzeszynie, gdzie zebrali się czołowi przedstawiciele m.in. administracji publicznej, nauki, sektora informatycznego, ubezpieczeniowego. Wystąpienie „Projekt PRISM – aspekty matematyczne analizy dużych strumieni danych” otrzymała Nagrodę Rady Programowej Forum i Oddziału Mazowieckiego Polskiego Towarzystwa Informatycznego za najlepszą merytorycznie prezentację oraz Nagrodę Prezesa Polskiego Towarzystwa Informatycznego „Poza horyzont…”, przyznawaną prezentacji o tematyce, która może okazać się najbardziej znacząca w ramach nadchodzących nurtów rozwoju informatyki. Zaś prezentacja „Projekt BEER – Blockchainowa Energetyka: Ewaluacja i Rozwój” otrzymała Nagrodę Fundacji Rozwoju Informatyki ustanowioną przez prof. dr hab. Krzysztofa Diksa za prezentację „o największym pierwiastku algorytmicznym”.

 


19-27 września 2017

Festiwal Nauki 2017

W dniach 19 - 27 września 2017 roku w Warszawie odbyła się kolejna edycja Festiwalu Nauki. W tym roku prezentacje wygłoszone przez uczestników Letnich Praktyk Badawczych dotyczyły ponownie zagadnień kryptografii i nowoczesnych technologii.

 


19-20 września 2017

Knowledge Exchange Community Meeting 2017 - Industrial Maths in Action

Spotkanie Knowledge Exchange Community Meeting 2017 - Industrial Maths in Action w Edynburgu (Wielka Brytania), które odbyło się w dniach 19-20 września, miało na celu wymianę międzynarodowych doświadczeń w zakresie prac matematyków nad zagadnieniami ze świata biznesu. W ramach w ramach sesji "Managing Industry Academia Interface" wystąpienie na temat działań w warunkach polskich miał dr Kamil Kulesza.

 


5-12 września 2017

XLVI Ogólnopolska Konferencja Zastosowań Matematyki

W dniach 5-12 września w Zakopanem odbyła się XLVI Ogólnopolska Konferencja Zastosowań Matematyki - jedno z największych polskich wydarzeń w obszarze zastosowań matematyki. W ramach Otwartego posiedzenia Komisji Zastosowań Komitetu Matematyki PAN wystąpienie na temat działań w zakresie industrial mathematics miał dr Kamil Kulesza.

 


4-8 września 2017

130. European Study Group with Industry

W dniach 4-8 września na University of Warwick odbyły się 130. European Study Group with Industry. Podczas kolejnej edycji brytyjskich warsztatów nad 6 projektami pochodzącymi od brytyjskich firm i instytucji pracowało kilkudziesięciu naukowców z całej Europy, w tym 4 osobowy zespół z Centrum. 

 


30 sierpnia 2017

Zakończenie XIII edycji Letnich Praktyk Badawczych 

Zakończyła się XIII edycja Letnich Praktyk Badawczych. W czasie 5 tygodni praktyk uczestnicy wzięli udział w ciekawych projektach badawczych i komercyjnych, a także mieli okazję zobaczyć jakim wyzwaniem jest łączenie nauki z biznesem. Podobnie jak w latach ubiegłych odbyło się wiele seminariów projektowych i dyskusji problemowych.

 


3-4 lipca 2017

Mini Conference on Industrial Applications of Mathematics

W dniach 3-4 lipca odbyła się Mini Conference on Industrial Applications of Mathematics. Celem spotkania jest pokazanie polsko-brytyjskiej współpracy naukowej w dziedzinie matematyki na przełomie ostatnich lat oraz docenienie krzewienia idei industrial matematics czyli udziału matematyków w rozwiązywaniu problemów przemysłu w Polsce.

 

Gośćmi honorowymi wydarzenia byli: Prof. David Abrahams, dyrektor instytutu Isaac’a Newton’a na uniwersytecie w Cambridge oraz dr Robert Leese, Dyrektor instytutu Smith’a na uniwerytecie w Oxfordzie. Wydarzenie organizowane było we współpracy Ambasady Brytyjskiej z Instytutem Matematycznym Polskiej Akademii Nauk.

 


28 czerwca 2017

Mathematics for the modern economy

28 czerwca odbyło się  specjalne spotkanie w brytyjskim Royal Society poświęcone zagadnieniom wykorzystania matematyki do rozwiązywania rzeczywistych problemów - Mathematics for the modern economy.  Było to pierwsze spotkanie poświęcone zagadnieniom industrial mathematics organizowane przez Royal Society. W konferencji udział wzięli także przedstawiciele Centrum.

 


12-16 czerwca 2017

128. European Study Group with Industry

W dniach 12-16 czerwca odbyły się  128. European Study Group with Industry w Limerick (w Irlandii). Były to kolejne z cyklu  organizowanych corocznie w Irlandii warsztatów dla matematyków rozwiązujących problemy dla firm i instytucji. 

 


7-8 grudnia 2016

Konferencja Impact’16 FinTech InsurTech 2016 Wrocław

Reprezentacja CZMIS wystąpiła na prestiżowej konferencji Konferencja Impact’16 FinTech InsurTech 2016 Wrocław. Zaprezentowane zostały zagadnienia z zakresu rozwoju spersonalizowanych ubezpieczeń komunikacyjnych i wyzwań jakie stawiają przed branżą ubezpieczeniową. Z uznaniem spotkała się zarówno merytoryczna zawartość prezentacji opisującej wyniki prac realizowanych dla Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego, jak i fakt, że zaprezentowane zostało coś co zostało już zrobione, a nie dopiero "warto to zrobić"/"w planach".

 


29-30 września 2016

XXI Forum Teleinformatyki w Miedzeszynie

Uczestnicy XII Letnich Praktyk Badawczych zaprezentowali wyniki swojej pracy na Forum Młodych Mistrzów podczas XXI Forum Teleinformatyki w Miedzeszynie, gdzie zebrali się czołowi przedstawiciele m.in. administracji publicznej, nauki, sektora informatycznego, ubezpieczeniowego. W tym roku przygotowane prezentacje dotyczyły rozwoju spersonalizowanych ubezpieczeń komunikacyjnych („UBIK, czyli Ubezpieczenia Biorą Inny Kurs”) oraz zagadnień dual-use związanych z symulatorami wojskowymi („DOOM - Symulatory, Informatyka, Bezpieczeństwo”).

 


20-28 września 2016

Festiwal Nauki 2016

W dniach 20 - 28 września 2016 roku w Warszawie odbyła się kolejna edycja Festiwalu Nauki. W tym roku prezentacje wygłoszone przez uczestników Letnich Praktyk Badawczych dotyczyły zagadnień kryptografii i nowoczesnych technologii. 

 


2 września 2016

XII Letnie Praktyki Badawcze dobiegły końca

XII Letnie Praktyki Badawcze dobiegły końca. Podczas pięciu tygodni pracy praktykanci zmierzyli się nie tylko z ciekawymi projektami, a także mieli okazję zobaczyć jakim wyzwaniem jest łączenie nauki z biznesem. Jak co roku, nie zabrakło ciekawych seminariów, wykładów i wizyt studyjnych związanych z tematyką projektów. Przed nami jeszcze prace domykające praktyki i kolejne wyzwania projektowe.

 


31 marca 2016

TEDxWarsaw – In a heartbeat

Tegoroczna konferencja TEDxWarsaw odbyła się pod hasłem In a heartbeat. W motyw przewodni wpisał się jeden z postulatów prezentowanych przez dr. Kamila Kuleszę: w obecnych czasach zmiany następują bardzo szybko, a matematyka będzie motorem dla nadchodzących innowacji podobnie jak kiedyś informatyka. Nagranie z wystąpienia Is maths behind the new wave of technological innovation? wkrótce będzie można zobaczyć na YouTube.

 


29 stycznia 2016

Wręczenie nagród w Ministerstwie Cyfryzacji

29 stycznia 2016 r. W Ministerstwie Cyfryzacji w Warszawie odbyła się uroczystość wręczenia nagród laureatom Forum Młodych Mistrzów realizowanej w ramach XXI Forum Teleinformatyki. Tematem tegorocznej sesji były ekonomiczne aspekty informatyzacji państwa. Nagrody zostały wręczone przez szefową resortu cyfryzacji, Minister Annę Streżyńską. Uczestnicy Forum Młodych Mistrzów reprezentujący Centrum Zastosowań Matematyki i Inżynierii Systemów, otrzymali: Nagrodę Rady Programowej Forum oraz Nagrodę Ministerstwa Spraw Wewnętrznych. Lista nagrodzonych oraz relacja z wydarzenia dostępna jest tutaj.

 


26 listopada 2015

IMA Conference on Mathematics In Defence

Reprezentacja CZMIS wystąpiła na prestiżowej konferencji w IMA Conference on Mathematics In Defence w Oxfordzie , na której cyklicznie spotykają się firmy zbrojeniowe i matematycy. Ci ostatni pochodzą głównie z wiodących brytyjskich uczelni i prezentują z swoje badania mające zastosowania w obronności. Często badania te prowadzone są na zlecenie firm z  sektora obronnego. Konferencja jest miejscem prezentacji wyników, gdzie firmy zamawiają badania nad nowymi technologiami. Zespół CZMIS zaprezentował efekty prac prowadzonych w zakresie zastosowań matematyki w obronności w obszarze cybertechnologii. Wypracowane rozwiązania i technologie znalazły się w obszarze zainteresowania brytyjskich firm z sektora obronnego. Więcej o  prezentowanych zagadnieniach można przeczytać w wywiadzie opublikowanym w Dzienniku Gazecie Prawnej Matematyczny Wehikuł Czasu  oraz w artykule, który ukazał się na łamach Polski Zbrojnej Wróżenie z Liczb.

 


24 listopada 2015

Wręczenie nagrody Ministerstwa Spraw Wewnętrznych 

Na ostatnim Forum Teleinformatyki zespół z działającego w ramach PAN Centrum Zastosowań Matematyki i Inżynierii Systemów otrzymał, za wynik prezentowane w czasie sesji "Młodych Mistrzów", nagrodę Ministerstwa Spraw Wewnetrznych. Badania, były realizowane na zlecenie i za pieniądze dużej informatycznej spółki giełdowej, dotyczyły metod zapobiegania atakom sieciowym typu DDOS (tzw. Distributed Denial of Service). Ich celem jest dalszy rozwój i wsparcie usługi ochrony przed takimi atakami oferowanych przez spółkę zlecającą badania. Temat jest istotny nie tylko komercyjnie, ale również ze względu na bezpieczeństwo państwa jako, że ataki tego typu mogą być przeprowadzane na wrażliwe elementy tzw. infrastruktury krytycznej. Oficjalne wręczenie nagrody przez Dyrektora Departamentu Teleinformatyki MSW p. Dominika Składanowskiego odbyło się w dniu 24 listopada 2015 r. w Instytucie Badań Systemowych PAN.

 


24-25 września 2015

XXI Forum Teleinformatyki w Miedzeszynie

Uczestnicy XI Letnich Praktyk Badawczych zaprezentowali wyniki swojej pracy na Forum Młodych Mistrzów podczas XXI Forum Teleinformatyki w Miedzeszynie, gdzie zebrali się czołowi przedstawiciele m.in. administracji publicznej, nauki, sektora informatycznego, ubezpieczeniowego. Pierwsza z prezentacji, „Taksonomiczne ujęcie kryptowalut”, otrzymała Nagrodę Rady Programowej Forum. Drugie wystąpienie, „Zabezpieczanie usług sieciowych”, otrzymało Nagrodę Ministerstwa Spraw Wewnętrznych w ramach kategorii „Najlepsza prezentacja z zakresu bezpieczeństwa informacyjnego”. Prezentacja ta przedstawiała wyniki prac z zakresu bezpieczeństwa w IT.

 


19-27 września 2015

Festiwal Nauki 2015

W dniach 19 - 27 września 2015 roku w Warszawie odbył się Festiwal Nauki. W ramach tego wydarzenia, pracownicy Centrum oraz wyróżnieni uczestnicy tegorocznych XI Letnich Praktyk Badawczych, przedstawili zagadnienia związane z kryptografią, crowdsourcingiem, distruptive technologies czy wybitnymi dokonaniami Alana Turinga. Tegoroczne prezentacje były wzbogacone warsztatami połączonymi z częścią wykładową. W tym roku zgromadzonych gości pochłonęły dysputy o matematycznym sposobie myślenia w rozwiązywaniu realnych problemów: czyli dlaczego warto zostać matematykiem.

 


15 września 2015

XI Letnie Praktyki Badawcze dobiegły końca

XI Letnie Praktyki Badawcze dobiegły końca. Podczas dziewięciu tygodni pracy praktykanci zmierzyli się nie tylko z ambitnymi projektami, ale przede wszystkim  mogli zobaczyć jak ciężkim (i jednocześnie fascynującym) zadaniem jest połączenie nauki z biznesem.

 

Jak co roku, nie zabrakło ciekawych wykładów i wizyt studyjnych. Młodzi ludzie mogli zapoznać się z zagadnieniem produkcji gier komputerowych, zobaczyć jak wygląda proces kontroli jakości oraz sprawdzić jak ciężka droga czeka naukowców podczas wdrażania nowych rozwiązań do przemysłu.

 

Zwieńczeniem ciężkiej pracy na praktykach był tydzień intensywnych warsztatów, które prowadzone były pod okiem ekspertów w siedzibie Polskiej Grupy Zbrojeniowej. Podczas tegorocznych praktyk uczestnicy zobaczyli jak prosperują czołowe na rynku europejskim firmy – Quad/Graphics (jedna z największych drukarni w Europie) oraz Fabryka Broni „ŁUCZNIK”.

 


7-11 września 2015

Warsztaty w Radomiu: PGZ S.A. i CZMIS PAN

W dniach 07.09.-12.09.2015 w Radomiu odbyły się warsztaty naukowo-badawcze organizowane przez Polską Grupę Zbrojeniową S.A. (PGZ S.A.) oraz Centrum Zastosowań Matematyki i Inżynierii Systemów PAN we współpracy z partnerem edukacyjnym, VI Liceum Ogólnokształcącym im. Jana Kochanowskiego (VI LO) w Radomiu. Warsztaty były pilotażowym programem, który miał na celu wciągnięcie w orbitę działań PGZ S.A. utalentowanej młodzieży szkolnej i akademickiej, ze szczególnym uwzględnieniem Radomia, a na późniejszym etapie także innych ośrodków, gdzie znajdują się spółki należące do Grupy. 


Tematyka warsztatów dotyczyła innowacyjnych technologii, które mogłyby znaleźć zastosowanie w sektorze obronnym. Uczestnicy warsztatów stanęli m.in. przed wyzwaniem stworzenia scenariuszy rozwoju zmian technologii podwójnego zastosowania dla rynków predykcyjnych czy analizy gier komputerowych w kontekście cywilnych ścieżek komercjalizacji dla symulatorów z PGZ S.A. Dodatkowym elementem, który stanowił integralną część warsztatów, było zapoznanie uczestników z wybranymi zagadnieniami matematycznymi i ich zastosowaniem do modelowania w obronności. W ramach prac odbyła się również wizyta studyjna w Fabryce Broni Łucznik – Radom Sp. z o. o. oraz wykłady zaproszonych gości ze świata nauki i biznesu. Relację z wydarzenia można obejrzeć tutaj.

 

 


18 sierpnia 2015

Wizyta w drukarni Quad/Graphics Europe sp. z o. o. 

Gdy w 1448 roku, w Moguncji, Gutenberg otwierał pierwszą drukarnię nie przypuszczał, że w 2015 roku największa drukarnia w Europie będzie zlokalizowana w Wyszkowie. Dnia 18 sierpnia, dzięki uprzejmości Quad/Graphics Europe sp. z o.o., mieli okazję zobaczyć ją uczestnicy XI Letnich Praktyk Badawczych. Podczas wizyty poznali oni historię firmy oraz wyzwania, jakie stoją przed pracownikami drukarni każdego dnia. Podczas pobytu w Quad/Graphics Praktykanci mieli okazję zapoznać się z całym cyklem produkcyjnym, od momentu otrzymania materiałów w postaci cyfrowej do chwili uzyskania kompletnych wydruków, gotowych do wysłania klientowi.

 


8-14 sierpnia 2015

8. ICIAM w Pekinie

W dniach 8-14 sierpnia 2015 r. w Pekinie miał miejsce 8. International Congress on Industrial and Applied Mathematics (ICIAM). Na zaproszenie organizatorów,  jako ekspert, wzięła udział Karina Piwarska, zastępca kierownika Centrum Zastosowań Matematyki i Inżynierii Systemów. Wystąpienie, które odbyło się w ramach jednej z sesji, przedstawiało działania w zakresie  prowadzone w Polsce.

 


 13 lipca 2015

XI edycja Letnich Praktyk Badawczych rozpoczęta!

 

W dniu 13 lipca 2015 r. odbyła się Inauguracja XI edycji Letnich Praktyk Badawczych w Polskiej Akademii Nauk. Kilkudziesięciu starannie wybranych uczestników przez najbliższe tygodnie zajmować się będzie interdyscyplinarnymi projektami komercyjnymi oraz badawczymi. Problemy dotyczą m.in. bezpieczeństwa sieci komputerowych, zarządzania produkcją, logistyki czy algorytmów tradingowych.

 

Pierwszy dzień Letnich Praktyk Badawczych to początek tygodnia szkoleniowego, podczas którego praktykanci przygotowują się do udziału w projektach. Będzie to czas pełen wzmożonego wysiłku, który pozwoli na uzyskanie wkładu w tematykę projektów.


 


8 czerwca 2015

Oxbridge nad Wisłą?: blog na INNPoland

Wraz z początkiem czerwca wystartował blog dr. Kamila Kuleszy. Dotychczas ukazały się artykuły opisujące zagadnienia z zakresu ciekawych form współpracy nauki z biznesem, analiza walorów edukacji oraz relacje i ciekawostki z ciekawych wydarzeń, w których czynny udział brali współpracownicy CZMIS. Informację o pojawiających się nowych tekstach można znaleźć na fanpage’u na Facebooku. Zapraszamy do lektury.

 


 4 maja 2015

Ostatnie wolne miejsca na udział w XI Letnich Praktykach Badawczych 2015!

 

Kontynuujemy przyjmowanie zgłoszeń do udziału w Letnich Praktykach Badawczych. Pozostały jeszcze ostatnie miejsca, organizatorzy zastrzegają sobie prawo do zakończenia naboru w chwili wypełnienia puli miejsc. Nie zwlekaj! Aby w te wakacje wziąć udział w rozwiązywaniu problemów naukowych i biznesowych wystarczy wysłać zgłoszenie na Praktyki! Więcej na temat rekrutacji na praktyki można dowiedzieć się tutaj.

 


6-10 kwietnia 2015

3. Mathematics in Industry Study Group Malaysia

 

W dniach 6-10 kwietnia 2015 r. w Kuala Lumpur miały miejsce 3. warsztaty Mathematics in Industry Study Group Malaysia. Na zaproszenie organizatorów malezyjskich MISG, jako ekspert, wzięła udział Karina Piwarska, zastępca kierownika Centrum Zastosowań Matematyki i Inżynierii Systemów. Jej rolą było wsparcie naukowe przebiegu prac nad problemami zgłoszonymi przez firmy. Jedną z atrakcji MISG był specjalny wykład prof. Johna Ockendona z Uniwersytetu w Oksfordzie pod tytułem „The Growth and Impact of Industrial Mathematrics Over 50 Years”.

 

 


 2 kwietnia 2015

Logiczny Ekstraktor Możliwości L.E.M. nano upubliczniony już rok temu

 

2 kwietnia 2015 r. Minął rok odkąd Agencja Rozwoju Przemysłu we współpracy z Centrum Zastosowań Matematyki i Inżynierii Systemów uruchomiła platformę lem-nano.pl, która służy prognozowaniu strategicznych kierunków rozwoju polskiej gospodarki. W tym czasie rozstrzygnięto ponad 80 zdarzeń, przede wszystkim dotyczących rozwoju technologii opartych na grafenie, ale także znacznie szerszego wątku nisz technologicznych, który obecnie staje się tematem wiodącym platformy. Dziękujemy wszystkim, którzy przyczynili się do powstania prognoz i zachęcamy do dalszej aktywności na lem-nano.pl!

 

 


 23-27 marca 2015

107. European Study Group with Industry w Manchesterze

 

W dniach 23-27 marca 2015 r. w budynku Alana Turinga na Uniwersytecie w Manchesterze odbyły się 107. European Study Group with Industry – cykliczne warsztaty z dziedziny industrial mathematics, skupiające uczestników z różnych zakątków Europy. W ramach ośmiu projektów pracowano np. nad przewidywaniem pogody czy kontrolą arsenałów broni jądrowej. Polskę reprezentował 10-osobowy zespół współpracowników CZMIS.

 

 


 17-20 marca 2015

Graduate Modelling Camp 2015

 

W dniach 17-20 marca 2015 r. wybrana grupa 24 doktorantów z całego świata wzięła udział w warsztatach Graduate Modelling Camp dotyczących szeroko pojętego industrial mathematics. W tym roku w University of Oxford reprezentację Polski stanowiły dwie osoby współpracujące z Centrum Zastosowań Matematyki i Inżynierii Systemów – Marta Zagórowska i Michał Grela. Grupa projektowa, której członkiem był Michał, została wyróżniona za najlepsze prace projektowe. Ich zadaniem było opracowanie modelu dla cyfrowej struktury świata start upów w grze edukacyjnej Venture Capital Research. Mentorem i pomysłodawcą projektu był szef CZMIS - dr Kamil Kulesza. Kolejne doświadczenia z rozwiązywania problemów z zakresu industrial mathematics będą w tym roku przekazane studentom i doktorantom, którzy zostaną zakwalifikowani na XI Letnie Praktyki Badawcze.

 

 


 16 lutego 2015

Rekrutacja na Letnie Praktyki Badawcze 2015 rozpoczęta!

 

Rozpoczynamy przyjmowanie zgłoszeń na XI Letnie Praktyki Badawcze. Co zrobić, by już w te wakacje wziąć udział w rozwiązywaniu problemów naukowych i biznesowych? Wystarczy wysłać zgłoszenie na Praktyki! Więcej na temat rekrutacji na praktyki można dowiedzieć się tutaj.

 

 


 29 listopada 2014

Festiwal Matematyki Gazety Wyborczej

 

W listopadzie 2014 roku odbył się Festiwal Matematyki organizowany przez Gazetę Wyborczą. Festiwal obejmujący warsztaty, wykłady i zabawę w ramach stoisk edukacyjnych, skierowany był przede wszystkim do uczniów szkół podstawowych. Mali uczestnicy mieli okazję wzięcia udziału w warsztacie pt. „Kryptograficzne techniki dzielenia sekretu – czyli jak uniknąć przypadkowego rozpoczęcia trzeciej wojny światowej” skierowanym do uczniów szkół podstawowych. Udało się zainteresować uczniów i pokazać, że matematyka jest bardzo ciekawa i prezentowana w odpowiedni sposób może być zrozumiana przez każdego. Udowodniły to dzieci, które po krótkim szkoleniu doskonale poradziły sobie z przygotowanymi szyframi.

 

 


 27-28 listopada 2014

Konferencja "Meet the Space" w Krakowie

 

W Krakowie w dniach 27-28 listopada 2014 roku odbyła się konferencja "Meet The Space”. W kontekście przystąpienia Polski do Europejskiej Agencji Kosmicznej, utworzenia Polskiej Agencji Kosmicznej i potrzeby budowania kultury prokosmicznej w społeczeństwie, Stowarzyszenie Astronomia Nova wraz z Uniwersytetem Jagiellońskim zorganizowały konferencję, która jest kontynuacją corocznych spotkań krakowskich integrujących środowisko naukowe i międzynarodowe firmy związane z eksploracją kosmosu. Podczas konferencji zespół CZMIS wygłosił prezentację dotyczącą Platformy L.E.M. nano oraz działalności Centrum. Podczas tych dwóch dni rzeczywiście można się było znaleźć bliżej gwiazd.
 

 


 25-26 września 2014

XX Forum Teleinformatyki w Miedzeszynie

 

Uczestnicy X edycji Letnich Praktyk Badawczych przedstawili wyniki swoich prac na XX Forum Teleinformatyki w Miedzeszynie. Jest to coroczna konferencja z udziałem przedstawicieli administracji publicznej, nauki, sektora informatycznego, ubezpieczeniowego, bankowego oraz energetycznego. Zaprezentowane zostały wykłady z projektów dotyczących wirtualnych rynków predykcyjnych oraz statystycznych aspektów wielkoobszarowej inwentaryzacji lasu w Polsce. Występ grupy prezentującej drugi z wymienionych tematów zajął drugie miejsce na sesji Młodych Mistrzów, specjalnej części Forum, podczas której młode zespoły badawcze przedstawiają swoje dokonania. Dodatkowo CZMIS zostało uhonorowane tytułem „Złotego Herolda” przesłania Forum Teleinformatyki: "Budowa nowoczesnego państwa opartego na powszechnym wykorzystaniu technologii teleinformatycznych nie jest celem antagonistycznym dla nikogo!" za wspieranie idei Forum w jego dwudziestoletniej historii.

 

 


 21-24 września 2014

XVIII Festiwal Nauki w Warszawie

 

W dniach 21–24 września 2014 w Warszawie odbył się Festiwal Nauki. W ramach tego wydarzenia, pracownicy Centrum oraz wyróżnieni uczestnicy tegorocznych X Letnich Praktyk Badawczych, przedstawili zagadnienia związane z zaletami crowdsourcingu, distruptive technologies czy wybitnymi dokonaniami Alana Turinga. Tegoroczne prezentacje były wzbogacone pokazem filmu „Stanisław Lem science and fiction”. W tym roku zgromadzonych gości pochłonęły dysputy o matematycznym sposobie myślenia w rozwiązywaniu realnych problemów: czyli dlaczego warto zostać matematykiem.

 

 


 5 września 2014

X Letnie Praktyki Badawcze dobiegły końca!

 

Po ośmiu tygodniach pracy zakończyły się jubileuszowe X Letnie Praktyki Badawcze. Jak co roku, uczestnicy mieli okazję poznać, czym w praktyce jest industrial mathematics. Młodzi ludzie zetknęli się zarówno ze światem nauki, jak i biznesu. Nie zabrakło również wizyt studyjnych, pozwalających bliżej poznać realia polskiego rozwoju technologicznego. Praktykanci odwiedzili między innymi łódzkie laboratorium biotechnologiczne firmy Mabion S.A. oraz Fabrykę Broni Łucznik w Radomiu. W ramach X LPB odbyło się też wiele wykładów związanych z wpływem nauki na rozwój, np. „Energia przyszłości - hydraty metanu?”, „Dobre wirusy na złe bakterie - nowa technologia o stuletniej historii”, czy „Disruptive Technologies”. Uczestnicy LPB wzięli udział w organizowanych przez CZMIS warsztatach dotyczących twórczości Stanisława Lema oraz przyszłości industrial mathematics.

 

 


 4 września 2014

Warsztaty „Czy matematyka jest motorem nachodzącej fali innowacji cywilizacyjnych?”

 

W ramach tegorocznych Letnich Praktyk Badawczych zespół Centrum Zastosowań Matematyki i Inżynierii Systemów zorganizował warsztaty z dziedziny Industrial Mathematics, których główne pytanie brzmiało: "Czy matematyka jest motorem nadchodzącej fali innowacji?". Gośćmi specjalnymi warsztatów byli Prof. Colin Please z University of Oxford oraz Prof. Poul G. Hjorth z Technical University of Denmark w Kopenhadze. W ramach spotkania odbyła się moderowana dyskusja, która obejmowała zagadnienia takie jak:

  • Jak budować przewagę konkurencyjną z wykorzystaniem matematyki?
  • Czy matematyka odegra w najbliższych latach podobną rolę do tej, która w ciągu ostatnich 30 lat stała się udziałem informatyki?
  • Czy matematyka jest motorem nadchodzącej fali innowacji cywilizacyjnych?

 

 


 18-22 sierpnia 2014

103. European Study Group with Industry

 

Od 18 do 22 sierpnia 2014 miały miejsce 103. warsztaty European Study Group with Industry, stanowiące cykliczne, najważniejsze europejskie wydarzenie z dziedziny industrial mathematics. Odbyły się one w Danii, na Politechnice w Kopenhadze. Uczestnicy, w tym pięciu pracowników Centrum Zastosowań Matematyki i Inżynierii Systemów, mierzyli się z problemami przedstawionymi przez firmy. 

 

 


 14 sierpnia 2014

Warsztaty „Czy żyjemy w świecie według Lema?”

 

W ramach jubileuszowej X edycji Letnich Praktyk Badawczych, w siedzibie Instytutu Matematycznego PAN, odbyły się warsztaty pt. „Czy żyjemy w świecie według Lema? Czyli nowoczesne technologie vs. prognozy Stanisława Lema". Inspiracją do spotkania był projekt badawczy KANT (Kreatywna Analiza Nisz Technologicznych) realizowany wspólnie z Agencją Rozwoju Przemysłu S.A. Spotkaniu towarzyszyła projekcja filmu „Stanisław Lem - Science and Fiction” poprzedzona opowieścią autora, p. Adama Ustynowicza, o jego spotkaniach ze Stanisławem Lemem przy okazji realizacji ww. filmu. Po pokazie uczestnicy wzięli udział w ożywionej dyskusji, której tematy zostały zaczerpnięte z "Summa Technologiae" - w tym roku przypada 50 rocznica wydania. Poruszono zatem następujące kwestie: dwóch dziejących się równolegle rewolucji - biologicznej i technologicznej, sztucznej inteligencji, robotyki, rzeczywistości wirtualnej. Próbowaliśmy odpowiedzieć na pytanie: Czy my władamy technologią, czy też technologia nami i gdzie może znajdować się punkt zwrotny?

 

 


 15 lipca 2014

X edycja Letnich Praktyk Badawczych rozpoczęta!

W dniu 14 lipca 2014 odbyła się Inauguracja X (jubileuszowej) edycji Letnich Praktyk Badawczych w Polskiej Akademii Nauk. Kilkudziesięciu starannie wybranych uczestników przez najbliższe 8 tygodni zajmować się będzie interdyscyplinarnymi projektami komercyjnymi oraz badawczymi. Problemy dotyczą m.in. tematyki rynków finansowych, teorii ekonomii, modelowania statystycznego i nowoczesnych technologii.

 

Pierwszy dzień Praktyk to początek tygodnia szkoleniowego, podczas którego Praktykanci przygotowują się do udziału w projektach. Będzie to czas pełen inspirujących naukowo wyzwań.

 


 7-11 kwietnia 2014

100. European Study Group with Industry

 

W dniach 7-11 kwietnia 2014 odbyła się jubileuszowa, setna edycja European Study Group with Industry. Tym razem miała ona miejsce na University of Oxford. W ramach tygodniowych warsztatów uczestnicy mogli zmierzyć się z problemami przedstawionymi przez firmy reprezentujące różne branże, między innymi Tesco czy Teknova, a także przez brytyjski rząd. Nie zabrakło także przedstawicieli z Polski - Centrum Zastosowań Matematyki i Inżynierii Systemów PAN udało się tam z ośmioosobową reprezentacją. 

 

 


 31 marca 2014

Rekrutacja na Letnie Praktyki Badawcze 2014!

Kontynuujemy przyjmowanie zgłoszeń na X Letnie Praktyki Badawcze. Aby w te wakacje wziąć udział w rozwiązywaniu problemów naukowe i biznesowe wystarczy wysłać zgłoszenie na Praktyki! Więcej na temat rekrutacji na praktyki można dowiedzieć się tutaj. Ostateczny termin nadsyłania zgłoszeń upływa 16.06.2014, ale zgłoszenia będą oceniane w ramach napływania, organizatorzy rezerwują sobie prawo do wcześniejszego zakończenia ich przyjmowania.

 


 26-27 września 2013

XIX Forum Teleinformatyki w Miedzeszynie

Uczestnicy IX Letnich Praktyk Badawczych zaprezentowali wyniki swojej pracy na Forum Młodych Mistrzów podczas XIX Forum Teleinformatyki w Miedzeszynie, gdzie zebrali się przedstawiciele administracji publicznej, nauki, sektora informatycznego, ubezpieczeniowego, bankowego oraz energetycznego. Pierwsza z prezentacji dotyczyła zidentyfikowanych słabości oraz potencjalnych kierunków ulepszeń najpopularniejszej obecnie kryptowaluty - Bitcoina. Druga przedstawiała wyniki prac nad modelowaniem i badaniem skutków dużych katastrof ze szczególnym uwzględnieniem eksplozji nuklearnych.

 


 23-25 września 2013

XVII Festiwal Nauki w Warszawie

W dniach 23-25 września 2013 roku w Instytucie Matematycznym Polskiej Akademii Nauk uczestnicy IX Letnich Praktyk Badawczych wzięli udział w prezentacjach Festiwalu Nauki przygotowanych w ramach Praktyk. Przedmiot wykładów obejmował techniki matematyczne i kryptograficzne oraz zagadnienia związane z nowoczesnymi technologiami, przedstawione w sposób przystępny dla osób nieobeznanych z taką tematyką.

 


 6 września 2013

Letnie Praktyki Badawcze 2013 dobiegły końca!

Po kilku tygodniach wytężonej pracy zakończyły się IX Letnie Praktyki Badawcze. Podobnie jak podczas poprzednich edycji, również tym razem staraliśmy się uświadomić i wpoić młodym ludziom ideę industrial mathematics. Popularyzując zagadnienie współpracy nauki z biznesem, mamy nadzieję przyczynić się do intensywnego rozwoju tej dziedziny nauki w Polsce.

 


27 lipca 2013

Maths in Chemistry Study Group!

W dniach 23-26 lipca 2013 na University of Oxford odbyły się pierwsze warsztaty Study Group poświęcone zagadnieniom chemicznym. Dzięki współpracy z organizatorami i Centrum Zastosowań Matematyki i Inżynierii Systemów w warsztatach wzięli udział reprezentanci z Polski. Więcej informacji na temat wyzwań chemicznych, z którymi mierzyli się uczestnicy można znaleźć tutaj.

 


 23 lipca 2013

IX edycja Letnich Praktyk Badawczych rozpoczęta!

22 lipca 2013 w Instytucie Badań Systemowych PAN miała miejsce inauguracja dziewiątej edycji Letnich Praktyk Badawczych "MATEMATYKA, INFORMATYKA, KOMERCJALIZACJA - tak, jak robią to w Cambridge". Honorowy Patronat nad IX Letnimi Praktykami Badawczymi objął Prezes Urzędu Regulacji Energetyki, a Mecenasem Praktyk został program Santander Universidades zarządzany w Polsce przez Bank Zachodni WBK. Ponadto, sponsorami Letnich Praktyk Badawczych w 2013r. zostali: ENEA S.A. i EuRoPol GAZ S.A. Kilkudziesięciu uczestników Praktyk reprezentujących różne kierunki studiów będzie miało okazję spędzić wakacje pracując w interdyscyplinarnych zespołach nad projektami badawczymi i komercyjnymi.

 


 13 czerwca 2013

Dziękujemy za zgłoszenia do VIII edycji Letnich Praktyk Badawczych

12 czerwca zakończyła się rekrutacja na Letnie Praktyki Badawcze 2013. Dziękujemy za wszystkie przesłane zgłoszenia. Z kandydatami będziemy się kontaktować drogą mailową informując o szczegółach.

 

Więcej informacji na temat procesu rekrutacji znajduje się tutaj.

 


 19 kwietnia 2013

91. European Study Group with Industry

Dzięki wsparciu organizatorów oraz Centrum Zastosowań Matematyki i Inżynierii Systemów pięcioosobowa grupa z Polski uczestniczyła po raz kolejny w European Study Group with Industry. Tym razem warsztaty odbywały się w dniach 15-19 kwietnia 2013 na University of Bristol. Szczegóły dotyczące zagadnień, nad którymi prace prowadzone były w międzynarodowym zespole wśród wysokiej klasy specjalistów i naukowców, można znaleźć tutaj.

 


 25 lutego 2013

Rekrutacja na Letnie Praktyki Badawcze 2013 rozpoczęta!

Rozpoczynamy przyjmowanie zgłoszeń na IX Letnie Praktyki Badawcze. Co zrobić, by już w te wakacje wziąć udział w rozwiązywaniu problemów naukowych i biznesowych? Wystarczy wysłać zgłoszenie na Praktyki! Więcej na temat rekrutacji na praktyki można dowiedzieć się tutaj.

 


Archiwum wydarzeń

 

 

 


 


Do góryMapa Strony | Kontakt | Copyright 2024 LPB All rights reserved.