Jesteś tutaj

Historia

2017 (XIII edycja) 

W ramach XII edycji Letnich Praktyk Badawczych uczestnicy podczas 5 tygodni prac wzięli udział w 2 projektach komercyjnych, 3 badawczych i 1 wspomagającym. Tematyka projektów dotyczyła nowoczesnych systemów motywacyjnych, aproksymacji parametrów dla dużych zbiorów danych, wirtualnych rynków predykcyjnych i zastosowania technologii blockchain w sektorze energetycznym. Więcej informacji na ten temat można znaleźć tutaj. Uczestnicy wzięli także udział w kilku seminariach, wykładach i dyskusjach problemowych.

 

XIII Letnie Praktyki Badawcze były organizowane w oparciu o Centrum Zastosowań Matematyki Instytutu Matematycznego PAN (CZM IM PAN) oraz Uniwersytet SWPS. Honorowy Patronat nad Praktykami objął Prezes Urzędu Regulacji Energetyki. Sponsorami Letnich Praktyk Badawczych w 2017 r. byli: EuRoPol GAZ S.A., Bank Gospodarstwa Krajowego oraz Luma Investments.

 

Podobnie jak w poprzednich latach, po zakończeniu XIII Letnich Praktyk Badawczych, wybrani uczestnicy mieli okazję wziąć udział w XXI Festiwalu Nauki (26-27 września) oraz w XXIII Forum Teleinformatyki (28-29 września), w czasie którego zaprezentowane zostały wyniki wybranych projektów badawczych i zostały wyróżnione Nagrodą Rady Programowej i Oddziału Mazowieckiego Polskiego Towarzystwa Informatycznego, Nagrodą Prezesa Polskiego Towarzystwa Informatycznego oraz Nagrodą Fundacji Rozwoju Informatyki.

 

2016 (XII edycja) 

Podczas XII edycji Letnich Praktyk Badawczych uczestnicy podczas 5 tygodni prac mieli okazję zmierzyć się z 3 projektami komercyjnymi, 2 badawczymi i 2 wspomagającymi. Wybrane zagadnienia dotyczyły nowych wyzwań przed jakimi staje branża ubezpieczeniowa w obliczu ubezpieczeń spersonalizowanych, analizy specyficznego systemu serwisowego obejmującego naprawy gwarancyjne oraz konsekwencji wprowadzenia w życie wybranych aspektów proponowanych zmian legislacyjnych dotyczących działalności branży hazardowej w Polsce. Więcej informacji na ten temat można znaleźć tutaj. Uczestnicy wzięli także udział w kilku seminariach, wykładach, dyskusjach problemowych i wizytach studyjnych.

 

Honorowy Patronat nad Praktykami objął Prezes Urzędu Regulacji Energetyki. Sponsorami Letnich Praktyk Badawczych w 2016 r. byli: EuRoPol GAZ S.A. oraz Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny (UFG). 

 

Podobnie jak w poprzednim roku, po zakończeniu XII Letnich Praktyk Badawczych, wybrani uczestnicy mieli okazję wziąć udział w XX Festiwalu Nauki (29-30 września) oraz w XXII Forum Teleinformatyki (29-30 września), w czasie którego zaprezentowane zostały wyniki wybranych projektów badawczych.

 

2015 (XI edycja) 

Po dziewięciu tygodniach wytężonej pracy dobiegły końca Letnie Praktyki Badawcze. Jak co roku uczestnicy mieli okazję zmierzyć się z ambitnymi projektami, które wymagały od nich nie tylko nabycia nowych umiejętności i wiedzy, ale także np. pracy zespołowej.

 

W tym roku uczestnicy Letnich Praktyk Badawczych mieli okazję m.in. przyjrzeć się z bliska procesowi produkcji w przemyśle poligraficznym podczas wizyty studyjnej w jednej z największych drukarni w Europie – Quad/Graphics. Praktykanci zapoznali się również z zagadnieniem crowdfundingu analizując system wspierania badań naukowych w wymienionym modelu finansowania, przeanalizowali wybrane rozwiązania pozwalające na zapobieganie atakom w sieciach komputerowych, a także zmierzyli się z próbą optymalizacji algorytmu tradingowego. 

 

Warto również nadmienić, iż w ramach XI edycji Letnich Praktyk Badawczych odbyło się wiele wykładów dotyczących m.in. statystycznej kontroli jakości, produkcji gier komputerowych, a nawet produkcji zbrojeniowej. 

 

Wydarzeniem towarzyszącym XI LPB były tygodniowe warsztaty naukowo-badawcze (prowadzone w ramach projektów realizowanych wspólnie z Polską Grupą Zbrojeniową S.A.- PGZ S.A.) w zakresie rozwoju innowacyjnych technologii w obronności organizowane przez PGZ S.A. oraz Centrum Zastosowań Matematyki i Inżynierii Systemów PAN, przy współpracy z VI Liceum Ogólnokształcącym im. Jana Kochanowskiego w Radomiu. Projekt o akronimie RWD (Radom Weapons&Defence) był pilotażowym programem, który miał na celu wciągnięcie w orbitę działań PGZ S.A. utalentowanej młodzieży szkolnej i  akademickiej, ze szczególnym uwzględnieniem Radomia, a na późniejszym etapie także innych ośrodków, gdzie znajdują się spółki należące do Grupy. Celem szybkiego i skutecznego osiągnięcia tego celu wykorzystano sprawdzony mechanizm Letnich Praktyk Badawczych. Tematyka warsztatów dotyczyła innowacyjnych technologii, które mogłyby znaleźć zastosowanie w sektorze obronnym. Więcej informacji na ten temat można znaleźć tutaj.

 

Honorowy Patronat nad Praktykami objął Prezes Urzędu Regulacji Energetyki. Sponsorami Letnich Praktyk Badawczych w 2015 r. byli: EuRoPol GAZ S.A., Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny (UFG), Fundacja Banku Zachodniego WBK S.A. 

 

Podobnie jak w poprzednim roku, po zakończeniu XI Letnich Praktyk Badawczych, wybrani uczestnicy mieli okazję wziąć udział w XIX Festiwalu Nauki (19-27 września) oraz w XXI Forum Teleinformatyki (24-25 września), w czasie którego prezentacje zespołu Centrum i LPB zostały wyróżnione Nagrodą Główną Rady Programowej Forum oraz Nagrodą Ministerstwa Spraw Wewnętrznych.

 

2014 (X edycja) 

Podczas jubileuszowych X Letnich Praktyk Badawczych uczestnicy pracowali nad problemami przedstawionymi przez firmy i instytucje współpracujące z Centrum Zastosowań Matematyki i Inżynierii Systemów oraz przez pracowników Centrum.

  

Projekty dotyczyły wybranych statystycznych aspektów dendrometrii, ilościowych aspektów analizy choroby holenderskiej oraz modelowania problemu odchodzenia klientów (ang. customer attrition, churn) w firmach posiadających dziesiątki tysięcy i więcej klientów. Zostały one zlecone przez państwowe przedsiębiorstwo z branży gospodarki leśnej, firmę konsultingową oraz dużą instytucję z branży finansowej.

 

Wspólnie z Agencją Rozwoju Przemysłu S.A. zrealizowany został projekt związany z analizą nisz technologicznych, w ramach którego odbyły się wizyty studyjne, m. in. w Fabryce Broni Łucznik w Radomiu czy łódzkim laboratorium firmy Mabion S.A. W ramach tego projektu odbyły się także wykłady i dyskusje z zaproszonymi gośćmi, w tym z dr. Andrzejem Sikorą – Prezesem Zarządu Instytutu Studiów Energetycznych, dr hab. Jarosławem Dastychem – profesorem Instytutu Biologii Medycznej PAN, Prezesem Zarządu firmy Proteon Pharmaceuticals S.A. czy Angeliką Gronowską-Starzeńską – przedstawicielką Ambasady Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej.

 

Praktykanci zajęli się także analizą wpływu wprowadzenia waluty lokalnej na ekonomię regionu oraz metodyką prowadzenia rynków predykcyjnych.

 

W ramach X Praktyk odbyły się warsztaty. Pierwsze dotyczyły twórczości Stanisława Lema, a w szczególności – tego czy udało mu się przewidzieć kierunek rozwoju technologicznego świata. Na drugich praktykanci mieli okazję przedstawić swoje pomysły na przyszłe nisze technologiczne przed ekspertami w dziedzinie nowych technologii. Tematem ostatnich warsztatów była przyszłość industrial mathematics i wykorzystania matematyki w rozwiązywaniu realnych problemów np. biznesu.

 

Podobnie jak w poprzednim roku, po zakończeniu X Letnich Praktyk Badawczych wybrani uczestnicy mieli okazję wziąć udział w XVIII Festiwalu Nauki (21-24 września) oraz w XX Forum Teleinformatyki (25-26 września), w czasie którego drugie miejsce spośród wystąpień na Sesji Młodych Mistrzów zdobyła prezentacja przygotowana przez uczestników Praktyk. Grupa praktykantów wzięła również udział w, organizowanym przez Gazetę Wyborczą, Festiwalu Matematyki (29 listopada). Zespół przygotował warsztat pt. „Kryptograficzne techniki dzielenia sekretu – czyli jak uniknąć przypadkowego rozpoczęcia trzeciej wojny światowej” skierowany do uczniów szkół podstawowych.

 

[Lista wykładów]

 

2013 (IX edycja)

Praca podczas IX edycji Praktyk skupiała się wokół problemów badawczych, które pochodziły od firm i środowisk akademickich. Pracowano nad szerokim spektrum zagadnień od statystycznej analizy danych, przez modele ekonomiczne i symulacje wieloagentowe rynków predykcyjnych, po modele matematyczne takich zjawisk jak wybuch ładunku nuklearnego. Przygotowano opracowania w temacie historycznych i współczesnych maszyn bojowych, a także w zakresie zalet i wad popularnej kryptowaluty - Bitcoina. Dodatkowo uczestnicy mieli możliwość wysłuchania ponad 20 wykładów. Honorowy Patronat nad Praktykami objął Prezes Urzędu Regulacji Energetyki, a Mecenasem został program Santander Universidades zarządzany w Polsce przez Bank Zachodni WBK. Ponadto, sponsorami Letnich Praktyk Badawczych w 2013r. byli: ENEA S.A. i EuRoPol GAZ S.A. Po zakończeniu IX Letnich Praktyk Badawczych wybrani uczestnicy mieli okazję wziąć udział w XVII Festiwalu Nauki (20-29 września) oraz w XIX Forum Teleinformatyki (26-27 września).  

 

2012 (VIII edycja)

W czasie VIII edycji Letnich Praktyk Badawczych praktykanci realizowali projekty o charakterze akademickim oraz komercyjnym. Projekty akademickie swoim zakresem obejmowały algorytmikę, modelowanie rozwoju młodych firm oraz zagadnienia związane z pozyskiwaniem projektów badawczych. Tematyka projektów komercyjnych związana była natomiast z Wirtualnymi Rynkami Predykcyjnymi, problemami „automatyzacji” w dużej spółce, osuszaniem glikolu, odsalaniem ropy naftowej oraz opracowaniem scenariuszy rozwoju firmy z branży paliwowej. Dodatkową atrakcją tej edycji Praktyk była Letnia Szkoła Ontologiczna.

 

Podobnie jak w poprzednim roku, po zakończeniu VIII Letnich Praktyk Badawczych wybrani uczestnicy mieli okazję wziąć udział w XVI Festiwalu Nauki (21-30 września) oraz w XVIII Forum Teleinformatyki (27-28 września), w czasie którego wyróżnienie zdobyły aż dwie prezentacje przygotowane m.in. przez uczestników Praktyk.

 

2011 (VII edycja)

Wakacje 2011 dla uczestników kolejnej edycji Praktyk upłynęły przy realizacji projektów komercyjnych oraz naukowych. VII edycja odbyła się pod znakiem modelowania zjawisk fizyko-chemicznych, występujących w procesach przemysłowych (rozwiązywano problemy firm m.in. z WIG20). Uczestnicy Praktyk mieli także okazję dowiedzieć się jak planować kampanię promocyjną oraz pozyskiwać projekty badawcze. Nie zabrakło także projektów czysto akademickich, jak chociażby do dziś nierozwiązany problem optymalnego odwzorowywania dużych, przestrzennych konstrukcji z klocków LEGO. Praktykanci własnoręcznie zmierzyli się z zadaniem zbudowania z nich trójwymiarowej figury osła.

 

Po zakończeniu VII Letnich Praktyk Badawczych wybrani uczestnicy mieli okazję wziąć udział w XV Festiwalu Nauki (16-25 września) oraz w XVII Forum Teleinformatyki (22-23 września).

 

2010 (VI edycja)

Podobnie jak w poprzednich latach, podczas Praktyk zrealizowano kilkanaście projektów naukowych i biznesowych. Znakiem firmowym edycji Praktyk, była szczególna dbałość o doskonałe przygotowanie projektów, zarówno pod względem organizacyjnym jak i merytorycznym.

 

Ukoronowaniem VI Letnich Praktyk Badawczych było zorganizowanie po raz pierwszy w Polsce, a 77-my raz w Europie, European Study Group with Industry. Podczas tej imprezy uczestnicy z całego świata rozwiązywali problemy zlecone przez firmy i instytucje.

 

2009 (V edycja)

W roku 2009 ponownie realizowano projekty naukowe i "z biznesu". Nowością organizacyjną był, przeprowadzony na początku Praktyk, Bootcamp – tygodniowy obóz intensywnie przygotowujący studentów z różnych kierunków do efektywnej współpracy.


Zwieńczeniem V Letnich Praktyk Badawczych był udział uczestników i organizatorów Praktyk w odbywającym się w dniach 24-25 września 2009 roku XV Forum Teleinformatyki. Na zorganizowanej po raz pierwszy w ramach Forum sesji "Forum Młodych Mistrzów - Ekonomiczne aspekty informatyzacji Państwa", zespół organizatorów Praktyk zaprezentował rezultaty swoich prac, co przyniosło mu specjalne wyróżnienie od Narodowego Banku Polskiego

 

2008 (IV edycja)

Celem tej edycji Praktyk było, poza prowadzeniem badań naukowych, rozwiązanie przez interdyscyplinarne zespoły studentów i doktorantów, rzeczywistych problemów zleconych przez biznes.

 

Imprezą podsumowywującą IV Letnie Praktyki Badawcze był warsztat “Industrial Mathematics – UK best practice in Poland” zorganizowany w rezydencji Ambasadora Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej w dniu 17 listopada 2008 roku. Podczas tego seminarium występowali znamienici goście m.in.:

  • Jego ekscelencja Paul Fox, Konsul Generalny Zjednoczonego Królestwa w Polsce; wystąpienie jego ekscelencji Paula Foxa można obejrzeć tutaj.
  • Prof. Michał Kleiber, Przewodniczący Polskiej Akademii Nauk; wystąpienie prof. Michała Kleibera można obejrzeć tutaj.
  • Prof. John Ockendon z Oxford University; slajdy prezentacji prof. Johna Ockendona można zobaczyć tutaj
  • Dr Kamil Kulesza, kierownik Letnich Praktyk Badawczych; slajdy prezentacji dr. Kamila Kuleszy można zobaczyć tutaj.

 

2006-2007 (II i III edycja)

W latach 2006 i 2007 oprócz prowadzenia badań, uczestnicy Praktyk mieli również na celu studiowanie potencjału biznesowego wygenerowanych rezultatów, poprzez planowanie tworzenia przedsięwzięć typu start-up. Od III edycji uczestnicy Praktyk mają dodatkową możliwość wzięcia udziału w przygotowaniu konkursu „Wiesz, Wymyśl, Wygraj!”, którego głównym organizatorem jest projekt CambridgePYTHON.

 

2005 (I edycja)

Pierwsza edycja Praktyk, podobnie jak kolejne, została zrealizowana w instytutach Polskiej Akademii Nauk. Poruszane problemy obejmowały kryptografię oraz zagadnienia bezpieczeństwa i ochrony informacji. Rezultaty prowadzonych wówczas badań zostały opublikowane, a część z nich zaprezentowano na Festiwalu Nauki.

 

Chcesz wziąć udział w tworzeniu tej historii? Weź udział w kolejnej edycji - zgłoś się!


Do góryMapa Strony | Kontakt | Copyright 2024 LPB All rights reserved.