Jesteś tutaj

Archiwum aktualności

Powrót do najnowszych wydarzeń

 


 26 października 2012

LSE - warsztaty

LSE, czyli Logistyka Surowców Energetycznych, to projekt realizowany na zlecenie dużej firmy z branży paliwowej. Dotyczył on opracowania możliwych ścieżek rozwoju firmy. Zwieńczeniem prac grupy projektowej były wspólne warsztaty z kadrą kierowniczą Zamawiającego, które odbyły się 25 października 2012 roku w Warszawie. Zespół wykonawczy zaprezentował opracowane koncepcje, jak również uzyskał potwierdzenie użyteczności prowadzonych badań.

  


 1 października 2012

XVI Festiwal Nauki

Jak co roku uczestnicy Letnich Praktyk Badawczych wzięli czynny udział w Festiwalu Nauki. Cztery prezentacje z zakresu informatyki oraz kryptografii przyciągnęły do Instytutu Matematycznego PAN wielu słuchaczy – od licealistów po osoby starsze. Prezentacje miały miejsce w dniach 24-27 września 2012.

  


29 września 2012

XVIII Forum Teleinformatyki

W dniach 27-28 września 2012 zespół Centrum Zastosowań Matematyki i Inżynierii Systemów oraz wybrani uczestnicy VIII Letnich Praktyk Badawczych brali aktywny udział w XVIII Forum Teleinformatykiw podwarszawskim Miedzeszynie. W tym roku Forum odbywało się pod hasłem „Polska w Cyfrowej Chmurze?”. W czasie Sesji Młodych Mistrzów wyróżnienie zdobyły aż dwie prezentacje, przygotowane przez reprezentantów Centrum. Dotyczyły one ontologii, jako metody reprezentacji danych (prezentacja p. Bożeny Deki) oraz procesu odsalania ropy naftowej (prezentacja p. Marty Zagórowskiej).

  


10 września 2012

Letnie Praktyki Badawcze 2012 dobiegły końca!

Po 8 tygodniach wytężonej pracy zakończyły się VIII Letnie Praktyki Badawcze. Jak co roku, udało nam się przekonać wielu młodych ludzi do idei industrial mathematics. Mamy nadzieję, że popularyzacja współpracy nauki z biznesem, towarzysząca Letnim Praktykom Badawczym, pozytywnie wpłynie na rozwój tej dziedziny nauki w Polsce.

  


18 sierpnia 2012

88. European Study Group with Industry

W dniach 13-17 sierpnia 2012 trzyosobowa reprezentacja Centrum Zastosowań Matematyki i Inżynierii Systemów aktywnie uczestniczyła w ESGI88 odbywającym się w DTU (Technical University of Denmark) w Lyngby. Szczegóły projektów, nad którymi pracowali uczestnicy można znaleźć tutaj.

  


17 lipca 2012

VIII edycja Letnich Praktyk Badawczych rozpoczęta!

16 lipca 2012 w Instytucie Badań Systemowych PAN miała miejsce inauguracja ósmej edycji Letnich Praktyk Badawczych "MATEMATYKA, INFORMATYKA, KOMERCJALIZACJA - tak, jak robią to w Cambridge". 41 uczestników Praktyk reprezentujących różne kierunki studiów, będzie miało okazję  pracować w interdyscyplinarnych zespołach nad projektami zarówno badawczymi, jak i komercyjnymi.

 


17 czerwca 2012

Dziękujemy za zgłoszenia do VIII edycji Letnich Praktyk Badawczych

16 czerwca zakończyła się rekrutacja na Letnie Praktyki Badawcze 2012. Dziękujemy za wszystkie przesłane zgłoszenia. Z kandydatami będziemy się kontaktować drogą mailową.

 

Mimo, że termin składania aplikacji już upłynął i zgromadziliśmy odpowiednią liczbę zgłoszeń, to jesteśmy otwarci na tych, którzy dopiero teraz dowiedzieli się o Letnich Praktykach Badawczych. Więcej informacji na temat procesu rekrutacji znajduje się tutaj.

 


1 czerwca 2012

Crowdsourcing, future studies - nowe obszary badawcze dla matematyków i informatyków

31 maja 2012 dr Kamil Kulesza i dr Piotr Zioło z Centrum Zastosowań Matematyki i Inżynierii Systemów wygłosili na Wydziale Matematyki, Informatyki i Mechaniki Uniwersytetu Warszawskiego wykład pt. „Crowdsourcing, future studies - nowe obszary badawcze dla matematyków i informatyków”. Prelegenci przedstawili ideę rynków predykcyjnych oraz szczegóły związane z wykorzystaniem wirtualnych rynków predykcyjnych do tworzenia przyszłych scenariuszy rozwoju wybranych nanotechnologii oraz problemu typowania optymalnych kierunków kształcenia dla potrzeb gospodarki opartej na wiedzy.

 


28 maja 2012

Termin składania zgłoszeń na VIII Letnie Praktyki Badawcze upływa 16 czerwca

Ze względu na liczne zapytania informujemy, że zgłoszenia na VIII edycję Letnich Praktyk Badawczych przyjmowane będą do 16 czerwca 2012. Więcej na temat rekrutacji można znaleźć tutaj.

 


24 kwietnia 2012

85. European Study Group with Industry

Dzięki wsparciu organizatorów oraz Centrum Zastosowań Matematyki i Inżynierii Systemów dziesięcioosobowa grupa z Polski uczestniczyła w 85 European Study Group with Industry w Norwich w Wielkiej Brytanii. Warsztaty odbywały się w dniach 16-20 kwietnia 2012. Szczegóły dotyczące zagadnień, nad którymi prace prowadzone były w międzynarodowym zespole wśród wysokiej klasy specjalistów i naukowców, można znaleźć tutaj.

 


16 kwietnia 2012

Wizyta studyjna na University of Oxford

W dniach 12-15 kwietnia 2012 5-cio osobowa grupa z Centrum Zastosowań Matematyki i Inżynierii Systemów (CZMIS) przebywała na University of Oxford. W czasie pobytu odbyło się seminarium z udziałem m.in. prof. Johna Ockendona z OCCIAM na temat jednego z projektów realizowanych w CZMIS. Odbyło się również spotkanie z przedstawicielami Industrial Mathematics Knowledge Transfer Network dotyczące popularyzacji idei industrial mathematics w Wielkiej Brytanii. Dodatkowo przedstawiciele CZMIS wzięli udział w prezentacji projektów jakie będą rozwiązywane w czasie 85. ESGI odbywającej się podczas Oxford Graduate Modelling Camp.

 


18 marca 2012

Rekrutacja na Praktyki 2012 rozpoczęta!

Rozpoczynamy przyjmowanie zgłoszeń na VIII Letnie Praktyki Badawcze. Co zrobić, by już w te wakacje rozwiązywać problemy naukowe i biznesowe? Wystarczy wysłać zgłoszenie na Praktyki! Więcej na temat zrealizowanych dotychczas projektów można dowiedzieć się tutaj.

 


26 lutego 2012

Warsztaty Winter School 2012 dobiegły końca

W okresie 23-25 lutego odbyła się II edycja Zimowych Warsztatów dla młodych naukowców „NAUKA I BIZNES wg wzorców brytyjskich”. W czasie ich trwania uczestnicy z całej Polski starali się znaleźć rozwiązania problemów, zgłoszonych przez firmy i instytucje. Mieli również niepowtarzalną okazję wysłuchać wykładu prof. Hilary Ockendon z Oxford Centre for Industrial and Applied Mathematicszatytułowanego „Why do industrial mathematics?”. Więcej informacji o Winter School można znaleźć tutaj.

 


2 stycznia 2012

Warsztaty Winter School

Centrum Zastosowań Matematyki i Inżynierii Systemów organizuje w dniach 23-25 lutego 2012 II edycję Zimowych Warsztatów ”Nauka i Biznes wg wzorców brytyjskich”. Warsztaty skierowane są do młodych naukowców, doktorantów i studentów ostatnich lat. Termin nadsyłania zgłoszeń upływa 14 stycznia 2012.

 

Więcej informacji można znaleźć na:

 


24 października 2011

EMS w Będlewie

W dniach 24-28 października 2011, z dala od zgiełku miast, odbyła się międzynarodowa konferencja pt.„EMS School and Workshop on Mathematics for Multiscale Phenomena” w pałacu w Będlewie. Konferencja organizowana była przez Międzynarodowe Centrum Matematyczne im. Stefana Banacha. Wśród międzynarodowej grupy naukowców znaleźli się także uczestnicy VII Letnich Praktyk Badawczych. Program konferencji można znaleźć tutaj.


26 września 2011

XVII Forum Teleinformatyki

Podobnie, jak w latach ubiegłych zespół Centrum oraz wybrani uczestnicy VII Letnich Praktyk Badawczych brali udział w XVII Forum Teleinformatyki w Miedzeszynie (22-23 września), które w tym roku odbywało się pod hasłem „Cyfrowa Europa wyzwaniem dla polskiej prezydencji w UE”. W czasie Sesji Młodych Mistrzów poświęconej ekonomicznym aspektom informatyzacji państwa, zaprezentowaliśmy wnioski płynące z kilku realizowanych projektów (GOLEMMONEYRED). Ze szczególnym uznaniem spotkała się prezentacja dotycząca zastosowania elektroniki drukowanej w administracji publicznej.


23 września 2011

XV Festiwal Nauki

Po raz kolejny uczestnicy Letnich Praktyk Badawczych czynnie uczestniczyli w XV Festiwalu Nauki. Program przygotowany przez członków zespołu Centrum obejmował cztery prezentacje poruszające zagadnienia związane z informatyką oraz kryptografią. Przez cztery wrześniowe dni – od 19 do 24 – Instytut Matematyczny PAN gościł wielu słuchaczy naszych wykładów. Poruszana tematyka zachęciła do przybycia zarówno licealistów jak i osoby starsze.


10 września 2011

Letnie Praktyki Badawcze 2011 dobiegły końca!

VII Letnie Praktyki Badawcze dzięki zaangażowaniu wielu osób zakończyły się dużym sukcesem. Młodzi ludzie biorący udział w tegorocznej edycji wykazali znaczne zainteresowanie możliwością kontynuowaniu prac badawczych w zakresie industrial mathematics. Dzięki rozpowszechnianiu idei współpracy nauki z biznesem, towarzyszącej Letnim Praktykom Badawczym, zauważyć można dynamiczny rozwój tej dziedziny nauki w Polsce.


19 lipca 2011

Praktyki 2011 wystartowały!

Inauguracja siódmej edycji Letnich Praktyk Badawczych "MATEMATYKA, INFORMATYKA, KOMERCJALIZACJA - tak, jak robią to w Cambridge" miała miejsce 19 lipca 2011 w Instytucie Badań Systemowych PAN. Wśród 30 uczestników byli reprezentanci różnych dziedzin nauki: matematyki, fizyki, chemii, czy ekonomii. Tuż po inauguracji Praktykanci rozpoczęli prace nad projektami. Podczas Praktyk uczestnicy będą mieli możliwość zapoznania się z różnymi sposobami pracy w grupie oraz zaangażować w rozwiązywanie problemów naukowych oraz zleconych przez firmy.


9 czerwca 2011

Warsztaty „Organic Photovoltaic Devices” w Cambridge

Wybrana grupa pracowników Centrum Zastosowań Matematyki i Inżynierii Systemów brała udział w warsztatach pt. „Organic Photovoltaic Devices”, zorganizowanych 9 czerwca 2011 w Robinson College w Cambridge, w trakcie których podejmowana była tematyka modelowania matematycznego procesów fizycznych zachodzących w organicznych panelach fotowoltaicznych. Wspólna praca z naukowcami na najwyższym światowym poziomie, dała szansę na podpatrzenie najlepszych standardów prowadzenia prac badawczych oraz nawiązania wielu nowych kontaktów.


26 maja 2011

Dziękujemy za zgłoszenia

Dziękujemy za wszystkie przesłane zgłoszenia. Będziemy się z wami kontaktować drogą mailową. 

Pomimo zakończenia rekrutacji i zebrania odpowiedniej ilości zgłoszeń, jesteśmy otwarci na tych, którzy chcieliby się przyłączyć, a spóźnili się na rekrutację. Jeśli dopiero teraz dowiedzieliście się o Praktykach i jesteście zdeterminowani, żeby wziąć w nich udział wyślijcie aplikacje. Wasze zgłoszenia zostaną rozpatrzone w drugiej kolejności i w miarę wolnych miejsc, ale jeśli jesteście wystarczająco dobrzy rozpatrzymy waszą kandydaturę.


30 kwietnia 2011

80 ESGI w Cardiff

W dniach 4-8 kwietnia 2011 roku w Uniwersytecie w Cardiff odbyły się 80. warsztaty European Study Group with Industry (ESGI). Dzięki wsparciu organizatorów oraz Centrum Zastosowań Matematyki i Inżynierii Systemów w warsztatach w Walii mogła wziąć udział dziesięcioosobowa grupa z Polski. Udział w warsztatach był doskonałą okazją do obserwowania prac prowadzonych w międzynarodowym zespole, wśród wysokiej klasy specjalistów i naukowców. Szczegóły dotyczące zagadnień, nad którymi pracowali, można znaleźć tutaj.


29 kwietnia 2011

Warsztaty Modelling Camp w Oxfordzie

W trakcie czterodniowych warsztatów Modelling Camp w Oxfordzie, odbywających się w dniach 29 kwietnia – 1 maja 2011, trzyosobowa grupa współpracowników Centrum Zastosowań Matematyki i Inżynierii Systemów brała udział w pracach projektowych, dotyczących wielu ciekawych problemów modelowania m.in. takich, jak badanie wpływu kwaśnych deszczy na ekosystem, czy proces degradacji kompozytowych izolatorów.


21 kwietnia 2011

Zgłoszenia na Praktyki 2011 przyjmujemy do 25 maja 2011

Ze względu na liczne zapytania oraz na zbliżającą się kumulację wolnych od pracy dni świątecznych i majówkowych, postanowiliśmy przedłużyć przyjmowanie zgłoszeń na Praktyki do 25 maja 2011.

Jednocześnie zapewniamy, że zgłoszenia przesłane w pierwszym terminie, bedą rozpatrywane w pierwszej kolejności.


10 marca 2011

Przyjmowanie zgłoszeń na Praktyki 2011 rozpoczęte!

Zaczynamy rekrutację na VII Letnie Praktyki Badawcze. Wystarczy zgłosić się na Praktyki, by już w wakacje pracować nad nowymi problemami naukowymi i biznesowymi. Więcej o zrealizowanych już projektach przeczytacie tutaj. Jak Praktyki wspominają sami uczestnicy? Przeczytaj ich wypowiedzi.


23 stycznia 2011

KAUST Study Group in Mathematics for Industry

W dniach 23-26 stycznia odbyły się pierwsze Study Group with Industry w Arabii Saudyjskiej. W trakcie warsztatów odbywających się na King Abdullah University of Science and Technology swoje problemy zaprezentowało pięć firm: ALJ, Aramco, GE, SABIC oraz Schlumberger. Grono uczestników zasiliła również reprezentacja CZMIS.


9 grudnia 2010

Wykład na Oxford University

Dr Kamil Kulesza, założyciel CZMIS, został poproszony o wystąpienie na Oxford University w związku ze specjalnym wykładem, organizowanym w celu uświetnienia odejścia na emeryturę profesora Johna Ockendona. Profesor Ockendon wielokrotnie wspierał działania Centrum, popularyzujące współpracę nauki z biznesem w Polsce. Bardzo dziękujemy za wkład, jak włożył do rozwoju światowej nauki oraz idei Industrial Mathematics.


20 grudnia 2010

Konferencja OPI

W uroczym ośrodku „Orle Gniazdo Hucisko” w dniach 16-17 grudnia 2010 odbyła się konferencja pt. „Komercjalizacja wyników badań naukowych a ośrodki transferu technologii” zorganizowana przez Ośrodek Przetwarzania Informacji. Program warsztatów był tak intensywny, że 4-osobowa grupa uczestników i organizatorów VI Letnich Praktyk badawczych z trudem znajdowała czas na spacery po Jurze.


25 października 2010

EMS w Będlewie

W dniach 10-18 października 2010 w urokliwym, XIX-wiecznym pałacu w Będlewie pod Poznaniem odbyły się warsztaty EMS School on Industrial Mathematics zorganizowane przez Międzynarodowe Centrum Matematyczne im. Stefana Banacha. W warsztatach wzięli udział studenci i naukowcy z całej Europy, w tym 10-osobowa grupa uczestników i organizatorów VI Letnich Praktyk Badawczych. Zagadnienia, którymi zajmowano się podczas warsztatów, można znaleźć tutaj.


4 października 2010

77th ESGI w Warszawie!

W dniach 27 września-1 października 2010 r. odbyły się po raz pierwszy w Polsce i siedemdziesiąty siódmy na świecie warsztaty badawcze European Study Group with Industry (ESGI). Warsztaty zorganizowały: Instytut Badań Systemowych PAN oraz Instytut Matematyczny PAN, we współpracy z Oxford Centre for Collaborative Applied Mathematics. Honorowym patronem wydarzenia była Ambasada Brytyjska. Grupy badawcze pracowały w Międzynarodowym Centrum Matematycznym im. Stefana Banacha w Warszawie. Polska edycja ESGI zgromadziła kilkudziesięciu uczestników z różnych krajów – m. in. Wielkiej Brytanii, Danii, Francji, Rosji, Pakistanu, reprezentujących różne dziedziny nauki oraz przedstawicieli szeroko pojętego biznesu. Interdyscyplinarne zespoły naukowców pracowały nad rozwiązaniem problemów i zagadnień dostarczonych przez komercyjnych zleceniodawców. Więcej informacji na temat 77. ESGI można znaleźć tutaj.


27 października 2010

XVI Forum teleinformatyki

W dniach 23-24 września 2010 w Miedzeszynie odbyło się XVI Forum Teleinformatyki „Obywatel, urzędnik, pacjent, przedsiębiorca w systemach informatycznych współfinansowanych ze środków UE”. W konferencji tej wzięło udział blisko 30 uczestników i organizatorów VI Letnich Praktyk Badawczych. Oprócz aktywnego słuchania wystąpień zaproszonych gości, nasz zespół przedstawił na sesji „Forum Młodych Mistrzów – ekonomiczne aspekty informatyzacji państwa” wyniki niektórych projektów przeprowadzonych podczas tegorocznej edycji Praktyk.


17 września 2010

Letnie Praktyki Badawcze 2010 dobiegły końca!

Grupa najwytrwalszych i najbardziej zdeterminowanych praktykantów zakończyła już szóstą edycję Letnich Praktyk Badawczych. Ambitni, pełni zaangażowania uczestnicy przeszli cykl szkoleń z zakresu m.in.: poszukiwania, analizowania i archiwizowania informacji, systematyzowania dokumentacji oraz sztuki prezentacji. Wykorzystując własne umiejętności z różnych dziedzin nauki w połączeniu ze wsparciem opiekunów merytorycznych, przez kilka tygodni rozwiązywali problemy zarówno nauki jak i przemysłu. Intensywna praca badawcza zarówno uczestników, jak i organizatorów, przyczyniła się do sukcesu realizowanych projektów. Atmosfera, która towarzyszyła LPB 2010 sprawiła, że dla wielu młodych ludzi praktyki stały się początkiem dalszej kariery naukowej i współpracy z ośrodkami badawczymi.


23 sierpnia 2010

76th ESGI w Lyngby w Danii

W dniach 16-20 sierpnia 2010 roku odbyły się w Lyngby na Technical University of Denmark 76th European Study Group with Industry (ESGI). W warsztatach wzięła udział 7 osobowa grupa z Polski, organizatorów VI Letnich Praktyk Badawczych. W ciągu pięciu dni, pracując w międzynarodowych zespołach, rozwiązywali problemy ze świata biznesu, zgłoszone wcześniej przez firmy. Dzięki burzliwym dyskusjom oraz prowadzonym równolegle w kilku zespołach projektowych badaniom, osiągnięto satysfakcjonujące efekty. Więcej informacji na ten temat można uzyskać na stronie: www.esgi.dk.


12 lipca 2010

Praktyki 2010 wystartowały!

Rozpoczęła się kolejna, już szósta edycja Letnich Praktyk Badawczych "MATEMATYKA, INFORMATYKA, KOMERCJALIZACJA - tak, jak robią to w Cambridge". W Inauguracji wzięło udział około 50 studentów i doktorantów, głównie matematyki, fizyki i informatyki. Nie zabrakło jednak również ekonomistów oraz humanistów. Tuż po inaguracji rozpoczął się tydzień szkoleniowy - Bootcamp. W tym okresie praktykanci mieli możliwość sprawdzenia się w ramach pracy w zespole, a także zwiększenia efektywności swojej pracy dzięki specjalnie przygotowanym szkoleniom.


15 maja 2010

Coraz mniej czasu na zgłoszenia do konkursu na biznes

Pełne zgłoszenia pomysłów na innowacyjny biznes do konkursu "Wiesz? Wymyśl... Wygraj!" organizowanego prze CambridgePYTHON można przesyłać tylko do 22 maja 2010 r. W konkursie, oprócz darmowych szkoleń i konsultacji biznesowych z ekspertami, można spotkać się z prawdziwymi inwestorami i zdobyć od nich pieniądze na własną firmę. Zgłoszenia przez stronęwww.CambridgePYTHON.pl/Konkurs.


13 maja 2010

Polskie European Study Group with Industry

W tym roku, Letnie Praktyki Badawcze poprzedzają, odbywające się po raz pierwszy w Polsce, 77th European Study Group with Industry (ESGI77). Na tych warsztatach, kontynuujących wieloletnie brytyjskie tradycje w dziedzinie industrial mathematics, międzynarodowe grono studentów, doktorantów, doktorów i profesorów będzie się zmagało z rzeczywistymi problemami zgłoszonymi przez firmy i instytucje.
Organizatorzy ESGI77 przewidzieli pulę zaproszeń dla wyróżniających się uczestników Letnich Praktyk Badawczych.


5 maja 2010

Ostatnie dni krótkich zgłoszeń do konkursu "Wiesz? Wymyśl... Wygraj!"

Jeszcze tylko do 8 maja 2010 r. można wypełnić pomocnicze, krótkie zgłoszenie do konkursu "Wiesz? Wymyśl... Wygraj!" i w kilku zdaniach opisać swój pomysł na innowacyjny biznes. Najlepsi będą mogli pozyskać fundusze na swoją firmę, o ile uda im się przekonać do tego inwestorów. Aby wysłać swój opis pomysłu na innowacyjny biznes, wystarczy wejść na stronę www.CambridgePYTHON.pl/Konkursi wypełnić formularz zgłoszeniowy.


27 kwietnia 2010

73th European Study Group with Industry

W dniach 12-16 kwietnia na terenie The University of Warwick (Wielka Brytania) odbyły się 73-cie warsztaty European Study Group with Industry (ESGI). ESGI to spotkania naukowe, w ramach których matematyka jest stosowana do rozwiązywania praktycznych zagadnień ze świata przemysłu i biznesu. Między innymi dzięki wsparciu organizatorów oraz Instytutu Badań Systemowych PAN do Warwick pojechała 10 osobowa grupa osób związanych z Letnimi Praktykami Badawczymi. Szczegóły dotyczące zagadnień, nad którymi pracowali, można znaleźć na stronie:
www2.warwick.ac.uk/fac/sci/maths/research/events/2009_2010/workshops/esgi73.


15 kwietnia 2010

OCCAM Graduate Modelling Camp 2010

W dniach 6 – 9 kwietnia 2010 w Mathematical Institute University of Oxford odbyły się międzynarodowe warsztaty „OCCAM Graduate Modelling Camp 2010”, w których czynny udział wzięły 3 wybrane osoby z zespołu organizującego Letnie Praktyki Badawcze 2010. Trwające 4 dni zajęcia, miały na celu naukę modelowania matematycznego zagadnień z różnych dziedzin.


19 marca 2010

Start konkursu na esej!

Jeżeli jesteś osobą, która chce się podzielić swoimi przemyśleniami na temat funkcjonowania polskiej nauki, to świetnie trafiłeś! Letnie Praktyki Badawcze ogłaszają konkurs na napisanie eseju na temat: „Polish approach to science commercialization as opposed to growth of Industrial Mathematics in the United Kingdom”. Prace długości do 2 stron A4 prosimy przesyłać na adres: praktyki@ibspan.waw.pl do 3 maja 2010.


8 marca 2010

Przyjmowanie zgłoszeń już rozpoczęte!

Rekrutacja na VI Letnie Praktyki Badawcze już trwa! Warto już teraz wysłać CV, krótki list motywacyjny oraz rekomendację od pracownika naukowego/pracodawcy. Nie przegap swojej szansy na ciekawe spędzenie wakacyjnych miesięcy. Zgłoszenia przyjmowane są do dnia 31 maja 2010.


22 lutego 2010

Warsztaty Winter School

Jak stworzyć program modelujący portfel złożony z kilku warstw instrumentów finansowych i ubezpieczeniowych, obliczający miary statystyczne i miary ryzyka? Jak zrównoważyć grę edukacyjną symulującą funkcjonowanie funduszy typu Venture Capital? Odpowiedzi na te i wiele innych pytań szukali uczestnicy zimowych warsztatów Winter School, które zostały zorganizowane przez zespół Letnich Praktyk Badawczych w dniach 15-20 lutego 2010 w Centrum Zastosowań Matematyki Instytutu Matematycznego PAN Warszawie.


30 września 2009

Wyróżnienie NBP dla Letnich Praktyk Badawczych

Zwieńczeniem V Letnich Praktyk Badawczych był udział organizatorów Letnich Praktyk Badawczych i członków grupy Industrial Mathematics and Systems' Engeenering w odbywającym się w dniach 24-25 września 2009 roku XV Forum Teleinformatyki. Na zorganizowanej po raz pierwszy w ramach Forum sesji "Forum Młodych Mistrzów - Ekonomiczne aspekty informatyzacji Państwa", nasz zespół zaprezentował rezultaty swoich prac i otrzymał specjalne wyróżnienie od Narodowego Banku Polskiego.


 28 września 2009

XIII Festiwal Nauki

Uczestnicy V Letnich Praktyk Badawczych już po raz kolejny mieli szansę czynnie uczestniczyć w Festiwalu Nauki, który odbywa się co roku we wrześniu w Warszawie. Kilkutygodniowe przygotowania praktykantów zaowocowały bogatym i atrakcyjnym programem. Obejmował on 7 prezentacji, wśród których największą popularnością cieszył się wykład dotyczący łamania szyfrów na przykładzie maszyny rotorowej Enigma. Przez cztery wrześniowe dni – od 21 do 24 – Instytut Matematyczny PAN odwiedziło wielu młodych ludzi, głównie licealistów, jednak ciekawa tematyka podjęta przez praktykantów zachęciła do przybycia także osoby starsze.


24 sierpnia 2009

71st ESGI w Odense w Danii

W dniach 17-21 sierpnia 2009 roku odbyły się w Odense na University of Southern Denmark 71stEuropean Study Group with Industry (ESGI). Dzięki wsparciu organizatorów oraz Instytutu Matematycznego PAN, w warsztatach wzięła udział 3 osobowa grupa studentów z Polski, organizatorów V Letnich Praktyk Badawczych. W ciągu pięciu dni, pracując w międzynarodowych zespołach, starali się oni znaleźć rozwiązania praktycznych zagadnień ze świata biznesu, zgłoszonych wcześniej przez firmy. Burzliwe dyskusje oraz badania, odbywające się równolegle w kilku zespołach projektowych, pozwoliły na osiągnięcie satysfakcjonujących efektów w zakresie takich zagadnień jak modelowanie ryzyka kredytowego czy optymalizacja modelu sieci przemysłowej.


21 kwietnia 2009

Uniwersyteckie Spotkania z Rynkiem Pracy

23 kwietnia, w ramach XII Uniwersyteckich Spotkań z Rynkiem Pracy organizowanych przez Biuro Zawodowej Promocji Absolwentów Uniwersytetu Warszawskiego, Zespół Letnich Praktyk Badawczych zaprezentuje case study pt. "Jak skutecznie poprowadzić projekt komercyjny, na podstawie projektu zrealizowanego przez IBS PAN dla Casinos Poland Sp. z o.o."

Więcej informacji na stronie http://www.spotkania.uw.edu.pl/grafik_c2.php

Serdecznie zapraszamy na Wydział Zarządzania UW, sala 306, w godzinach od 10:00 do 12:00.


4 kwietnia 2009

68. Study Group w Southampton, Wielka Brytania

W dniach 29 marca-3 kwietnia 2009 roku 9 osobowa grupa praktykantów i organizatorów IV edycji Letnich Praktyk Badawczych wzięła udział w 68th European Study Group with Industry organizowanym przez University of Southampton.

Więcej nt. European Study Group with Industry można znaleźć tutaj.


1 kwietnia 2009

Ruszyła rekrutacja

Rozpoczął się proces rekrutacyjny do V Letnich Praktyk Badawczych. Zapraszamy wszystkich zainteresowanych studentów i doktorantów. Wystarczy wysłać CV i list motywacyjny na adres praktyki@ibspan.waw.pl podając w tytule nr referencyjny: IBS/INA/2009.


29 marca 2009

O Industrial Mathematics w Wprost

W 13. numerze tygodnika Wprost pojawił się artykuł "Sposób na kryzys" mówiący o idei Industrial Mathematics i innowacyjnej przedsiębiorczości. Zapraszamy do lektury.


24 marca 2009

Seminaria na wydziałach MIM UW i WIM P

Serdecznie zapraszamy 25 marca na dwa seminaria dr Kamila Kuleszy nt. Industrial Mathematics. Jedno na Wydziale Matematyki, Informatyki i Mechaniki Uniwersytetu Warszawskiego (ul. Banacha 2), a drugie na Wydziale Inżynierii Materiałowej Politechniki Warszawskiej (ul. Wołoska 141).


23 marca 2009

Wykład na Wydziale Fizyki UW

Zapraszamy 24 marca na seminarium pod tytułem „Industrial Mathematics” na Wydziale Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego, które wygłosi Paweł Szerling - członek zespołu Letnich Praktyk Badawczych.


17 marca 2009

Wykład na Wydziale Fizyki UW

Serdecznie zapraszamy 19 marca na proseminarium pod tytułem „Industrial Mathematics” na Wydziale Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego, które wygłosi Paweł Szerling - członek zespołu Letnich Praktyk Badawczych.


2 marca 2009

Wykład na Wydziale MIM UW

Serdecznie zapraszamy 4 marca na seminarium pod tytułem „Industrial Mathematics – czyli kilka słów o matematyce użytkowej” na Wydziale Matematyki, Informatyki i Mechaniki Uniwersytetu Warszawskiego (ul. Banacha 2), które wygłosi Juliusz Fiedler - członek zespołu Letnich Praktyk Badawczych.


15 stycznia 2009

Przygotowania V edycji Letnich Praktyk Badawczych

Rozpoczęły się prace przygotowawcze do V edycji Letnich Praktyk Badawczych, które odbędą się latem 2009 roku. Zapraszamy firmy i instytucje do współpracy. Studentów już niedługo poinformujemy o rozpoczęciu procesu rekrutacji.


19 listopada 2008

Warsztat o Industrial Mathematics

18 listopada w Instytucie Matematycznym PAN w Warszawie odbył się warsztat poświęcony wykorzystaniu matematyki do rozwiązywania problemów przemysłu. W ramach warsztatu wystąpili: profesor John Ockendon promujący idee industrial mathematics w Wielkiej Brytanii, dr David Allwright - jeden z organizatorów europejskich warsztatów matematyki przemysłowej, dr Kamil Kulesza rozwijający w Polsce matematykę przemysłową m.in. poprzez projekt Letnich Praktyk Badawczych oraz studenci, którzy brali udział w warsztatach matematyki przemysłowej na zachodzie Europy.


18 listopada 2008

Letnie Praktyki Badawcze w Ambasadzie Brytyjskiej

W poniedziałek 17 listopada w Ambasadzie Brytyjskiej w Warszawie odbyło się spotkanie poświęcone idei industrial mathematics. Na spotkaniu pojawili się przedstawiciele nauki i biznesu z Polski i z zagranicy. Wśród gości byli m.in. Paul Fox - radca ds. Handlowych i Unii Europejskiej Ambasady Brytyjskiej, profesor Michał Kleiber - Prezes Polskiej Akademii Nauk oraz profesor John Ockendon z uniwersytetu w Oxfordzie. Celem spotkania było promowanie wykorzystania matematyki w przemyśle oraz takich projektów jak Letnie Praktyki Badawcze, dzięki którym następuje zbliżanie środowiska akademickiego i biznesowego.
Na stronie Ambasady Brytyjskiej znajduje się poświęcony temu wydarzeniu artykuł.

 


Do góryMapa Strony | Kontakt | Copyright 2024 LPB All rights reserved.