Jesteś tutaj

Praktyki 2014

W tym roku odbyła się już X jubileuszowa edycja Letnich Praktyk Badawczych - Matematyka, Informatyka, Komercjalizacja – Tak, jak robią to w Cambridge

  

Obszar tematyczny Praktyk obejmował projekty komercyjne, które dotyczyły m.in. statystycznych aspektów dendrometrii, ilościowych aspektów analizy choroby holenderskiej oraz modelowania problemu odchodzenia klientów (ang. customer attrition, churn). Zostały one zlecone przez państwowe przedsiębiorstwo z branży gospodarki leśnej, firmę konsultingową oraz dużą instytucję z branży finansowej. Wspólnie z Agencją Rozwoju Przemysłu S.A. zrealizowany został projekt związany z analizą nisz technologicznych, w ramach którego odbyły się wizyty studyjne, m. in. w Fabryce Broni Łucznik w Radomiu czy łódzkim laboratorium firmy Mabion S.A. W ramach projektów badawczych analizowano wpływ wprowadzenia waluty lokalnej na ekonomię regionu oraz zapoznano uczestników z wybranymi aspektami popularyzacji przedsięwzięć naukowo-badawczych.

  

Poza głównymi projektami, praktykanci uczestniczyli w projektach wspomagających m.in. Bootcamp, a także uczyli się archiwizowania dokumentacji dotyczącej projektów, zbierania prasówek itp. Oprócz rozwiązywania problemów praktykanci wzięli udział w warsztatach, wysłuchali ponad dziesięciu wykładów związanych z realizowanymi projektami (listę wykładów można pobrać tutaj).

 

Miejsce Praktyk

 

 

Listę projektów z 2014 roku wraz z rozszerzonymi opisami można pobrać tutaj.


Do góryMapa Strony | Kontakt | Copyright 2024 LPB All rights reserved.