Jesteś tutaj

Geneza

Letnie Praktyki Badawcze wzorowane są na brytyjskim podejściu do rozwiązywania problemów z dziedziny industrial mathematics. W Wielkiej Brytanii od 1968 r. organizowane są European Study Groups with Industry. Podczas trwania tych warsztatów firmy i instytucje prezentują różnorodne problemy, które następnie starają się rozwiązać przedstawiciele środowiska naukowego.

Współpraca „ludzi biznesu” i „ludzi nauki” jest oparta na anglosaskiej formule „dobrego interesu”. Wszystkie strony odnoszą korzyść, wspólnym wysiłkiem tworząc wartość dodaną. Bieżące koszty finansowe ponoszone są głównie przez firmy, które są jednocześnie głównymi materialnymi beneficjentami współpracy.

Organizatorzy Letnich Praktyk Badawczych kilkukrotnie brali udział w European Study Group with Industry w Wielkiej Brytanii oraz w innych krajach od lat rozwijających ideę industrial mathematics. Owocem wyjazdu na 64th European Study Group with Industry, które odbyło się w dniach 7-11 kwietnia 2008 na Herriot-Watt University w Edynburgu, jest artykuł  K. Piwarskiej, S. Piłata, J. Fiedlera, K. Kuleszy „The 64th European Study Group with Industry”, czyli spotkanie matematyki ze światem biznesu – wrażenia uczestników.
 

W roku 2010, w dniach 27 września-1 października, po raz pierwszy European Study Group with Industry zorganizowano w Polsce. Więcej informacji o tym wydarzeniu można znaleźć tutaj.

 

 


 

Jeżeli chcesz poznać brytyjskie wzorce komercjalizacji badań naukowych i budować z nami industrial mathematics w Polsce, to zapraszamy do zgłoszenia się do kolejnej edycji.


Do góryMapa Strony | Kontakt | Copyright 2024 LPB All rights reserved.